Onderwijs en De Verhalenwinkel

Hoe werkt De Verhalenwinkel voor het primair onderwijs?

De Verhalenwinkel voorziet in lessen leesbevordering voor groep 1 t/m groep 8 waarbij een kinderboek of prentenboek centraal staat. Hierbij wordt het verhaal centraal gesteld en zijn de activiteiten hierop volgend. De verwerkingslessen sluiten dus nauw aan bij het verhaal, de personages, het thema en natuurlijk bij de essentie van het verhaal. Zo komt het verhaal echt tot leven en zullen kinderen de verbintenis gaan leggen met hun eigen leven en het verhaal in het boek.

Deze lessenreeksen bevatten een diversiteit aan activiteiten, van creatieve activiteiten (beeldend, drama en techniek) tot zaakvakken (o.a. biologie, aardrijkskunde, geschiedenis en burgerschap). Zodat er voor ieder kind wat te halen valt.

De lessenreeksen zijn zelfstandig uit te voeren door de leerkracht, bevatten alles wat je nodig hebt, of laten zien waar je het krijgen kunt, hebben een duidelijke handleiding en kunnen aansluiten bij verschillende lesmethodes.

Mocht er toch behoefte zijn aan meer uitleg en sturing, dan verzorgen wij korte workshops waarin de beginselen worden uitgelegd waarin de verhalen tot leven kunnen komen. In deze workshop komt aan de orde dat een goede voorbereiding essentieel is bij het werken met kinderboeken, dat interactief voorlezen een belangrijk onderdeel vormt om kinderen optimaal te betrekken bij het verhaal, net zoals het voeren van een literair gesprek met kinderen. En vervolgens leer je goede onderwerpen te kiezen die aansluiten bij het verhaal, zonder te verzanden in ‘Pinterest-werkjes’ en holle activiteiten.

De lessenreeksen die daarna worden aangeboden zijn dan een mooie manier het geleerde in praktijk te brengen en in alle vrijheid zelf met je groep aan de slag te gaan. Ze zullen je verrijken, inspireren, maar je ook zeker ontlasten.

BOEK VAN DE MAAND

De Vos en de Ster

Een sprookjesachtig vormgegeven fabel…hier word je even stil van…

………. Lees meer >

De Vos en de ster-De Verhalenwinkel